Go to file
2024-03-21 14:29:47 +00:00
layouts Odstranit layouts/.helix.kdl.kate-swp 2024-03-21 14:29:47 +00:00
themes Nahrát soubory do „themes“ 2024-03-21 14:21:24 +00:00
.bashr Přidat .bashr 2024-03-21 14:23:14 +00:00
config.kdl Nahrát soubory do „/“ 2024-03-21 14:15:32 +00:00
README.md Přidat README.md 2024-03-21 14:26:31 +00:00