Go to file
2024-03-18 08:10:45 +00:00
themes Přidat themes/mirai.toml 2024-03-16 10:58:28 +00:00
config.toml Aktualizovat config.toml 2024-03-18 08:10:45 +00:00
languages.toml Aktualizovat languages.toml 2024-03-16 10:59:39 +00:00
README.md Aktualizovat README.md 2024-03-16 12:07:23 +00:00

Pokud ještě neznáš Helix a chceš se o něm dozvědět více mrkni do mé Digitální zahrady kde se o něm více rozepisuji odkaz najdeš zde

helix


Default klávesové zkratky v Helixu

NOR režim (normální režim)

O - Zápis o řádek výše v režimu INS

o - Zápis o řádek níže v režimu INS

i- Přepne do režimu INS, na místě kde je kurzor

w- Posouvá kurzor po slovech do předu

b - Posouvá kurzor po slovech zpět

d - Smazání prázdného řádku,mazání slova po slově

dw - Smazání slova

x - Označí řádek

y- Vybere (kopíruje) řádek

p - Vloží objekt z y

R - Nahradí vybraný text, řádek

gg - Přejde na první řádek

ge - Přejde na poslední řádek

gh - Přechod na začátek řádku kde je kurzor

gl - Přechod na konec řádku kde je kurzor

g. - Přechod na řádek který byl naposledy editován

gn - Přechod na další buffer ve složce

gp - Vrátí se zpět na předchozí buffer

vgld - Smaže text do konce řádku

Ctrl + a - Zvětšování písma o jedno výše

Ctrl + x - Snižování čísla

Shift + Ctrl + c - Vloží z externího zdroje

Shift + % - Označí vše

Ctrl + c - Komentář typu //

Ctrl + w- Přepínání mezi okny

g - Zobrazí nabídku zkratek k pohybu v Helixu

h - ◀

j - 🔽

k - 🔼

l - ▶️

Shift + c (C) - Velké C duplikuje kurzor (označím si více pohybem)

mm - Přechod uvnitř závorky z jedné strany na druhou

u - Krok zpět

U - Pohyb dopředu opak u

INS režim (editační režim)

Do režimu INS se dostaneš z režimu NOR klávesou i na pozici kde je zrovna kurzor

Esc - přepne do režimu NOR

Shift + Ctrl + v - Vloží z externího zdroje

Command

Shift + : - Vyvolá Command režim v režimu NOR

:vs - Přidá okno svisle

:hs - Přidá okno horizontálně

:write - Zapíše změny v aktuálním dokumentu

:write-all - Zapíše změny ve všech aktuálních dokumentech

Space prostor

space - Vyvolá další nabídku možností v režimu NOR

space + f - Průzkumník souborů

SEL režim

v - V režimu NOR zmáčknout v a přepnu se do režimu SEL pro výběr (výběr provádíme pomocí pohybu šipky nebo klávesy pro pohyb, další příkazy jako výběr atd. fungují jako v režimu NOR).

Různé

Ctrl + Z - vyskočíme z Helix do terminálu a pomocí fg se vrátíme zpět.

space + r - Přejmenuje tagy po označení v závorce díky vscode-html-language-server


Helix Autowrite

Helix pro zápis v dokumentu používá příkaz: :write či :write-all .

Toto se dá lehce automatizovat zápisem do konfiguračního souboru helix. V ~/.config/helix/ otevřeme soubor config.toml.

A do něj stačí vložit a zapsat:

[keys.normal]
"esc" = ["collapse_selection", ":w"]

[keys.select]
"esc" = ["collapse_selection", "normal_mode", ":w"]

[keys.insert]
"esc" = ["normal_mode", ":w"]

Po restartu Helixu už se vám z Insert módu po přepnutí do Normal módu vždy vše samo zapíše.


Emmet Podpora

Nainstalovat:

npm i -g @olrtg/emmet-language-server

Vytvořit soubor :

~/.config/helix/ languages.toml

A do něj vložit:

[language-server.emmet-lsp]
command = "emmet-language-server"
args = ["--stdio"]

[[language]]
name = "html"
roots = [".git"]
language-servers = ["emmet-lsp"]

Zdroj:

https://github.com/olrtg/emmet-language-server