main
lukas.kanka 4 months ago
parent 27fb5727f8
commit b7fdc358c4

@ -11,3 +11,27 @@ SELECT * FROM [Uzivatele];
SELECT TOP 10 * FROM [Uzivatele];
```
**Podmínka WHERE**
WHERE určuje kritéria vyhledávání.
WHERE využívá operátory,(určí podmínku). Základní operátory jsou:
```
=
>
<
>=
=<
!=
```
Bez těchto základních operátorů se neobejdeme.

Loading…
Cancel
Save