Kankys 5 months ago
parent cccdb1e3ae
commit 1b5285eacc

@ -8,7 +8,7 @@ package javaProZacatecniky.algo; // oznacení balicku
*/
public class Animal {
class Animal {
/**
* Druh zviratka
*/

@ -0,0 +1,15 @@
package javaProZacatecniky.algo;
public class Animal1 {
public String kind;
public String sound;
/**
* Metoda ktera vypise pozdrav zviratka
*/
public static void main(String[] args) {
Animal1 micina = new Animal1();
micina.kind = "kocka";
micina.sound = "mnaaaauuuu";
System.out.println("Ja jsem " + micina.kind + " a delam " + micina.sound);
}
}

@ -330,3 +330,24 @@ Pokud bychom se pokusili nad nezinicializovanou proměnnou zavolat nějakou oper
Pokud bychom se pokusili zavolat operaci nad proměnnou ukazující z jakéhokoliv důvodu na null, tak se dočkáme havárie v podobě výjimky NullPointerException.
(Animal.java)
**Java (6) - Metody**
Tentokrát si ukážeme, jak přidat ke třídě Animal z minulého dílu operace metody.
Nejprve si ukážeme, jak vypadá deklarace metod a vytvoříme několik instančních metod v duchu objektvé zásady zapouzdření.
Poté si řekneme něco o životu objektů (konstruktory a garbage collection) a na závěr se naučíme vytvářet třídní metody a proměnné.
**Deklarace instanční metody**
Metoda je stejně jako třída tvořena hlavičkou a tělem.
Hlavička začíná specifikátorem přístupu (public, private...) za ní následuje návratový typ, což je hodnota, kterou metoda musí vracet.
Pokud metoda nemá vracet žádnou hodnotu, tak zde zapíšeme klíčové slovo void. Další položkou je název metody a v kulatých závorkách čárkou oddělené parametry volání.
**Pojmenování metod a umístění závorek bloku**
Názvy metod zapisujeme camelCasem a měly by být slovesem (vyjadřovat akci). Pro otevírací závorky bloků platí všeobecná konvence jsou vždy na stejné řádce jako deklarace,
ke které níž se vztahují. Zavírací závorky jsou vždy na samostatném řádku na úrovni prvního písmene deklarace.
Příklad:
Metoda realizující pozdrav z minulého dílu by proto vypadala takto:
(Animal1.java)
**Nevím proč, ale spousta věcí s tohoto kurzu nefunguje (asi stáří projektu). Tak se nyní budu věnovat jiným novějším a snad vše bude lepší.**
Loading…
Cancel
Save