This commit is contained in:
Kankys 2024-04-16 15:19:20 +02:00
parent 482c980f73
commit 72994f52d9
2 changed files with 15 additions and 14 deletions

View File

@ -2,9 +2,9 @@ Někteří z vás uvažují na starším MacBooku přejít na Linux. Jedna ze sk
Bohužel se vám může stát, že po instalaci vám nepůjde Bluetooth, ale to se dá naštěstí velmi dobře opravit.
Tuto distribuci je možné nainstalovat pomocí live image offline což je výhoda, že nefunkční Bluetooth se bude řešit až po instalaci.
Tuto distribuci je možné nainstalovat pomocí live image offline což je výhoda, že nefunkční Bluetooth se bude řešit až po instalaci.
Pokud nemáte WiFi připojení v Macbooku, kabelem připojíme k MacBooku telefon, který je na WiFi. Máte li neomezené data nemusíte být na WiFi.
Pokud nemáte WiFi připojení v Macbooku, kabelem připojíme k MacBooku telefon, který je na WiFi. Pokud máte neomezené data nemusíte být na WiFi.
Na telefonu po připojení potvrdíte, že důvěřujete tomuto zařízení a MacBook se připojí k internetu.
@ -18,39 +18,39 @@ Zapneme aplikaci Terminal (Console).
1. Do terminálu zadáme:
``lsmod | grep btusb``
`lsmod | grep btusb`
Pokud vám terminál vypsal něco podobného:
![Terminal](https://lukan.cz/wp-content/uploads/2022/11/Snimek-obrazovky_2022-11-18_15-09-19-300x98.png)
Můžete jít rovnou na krok 4.
Pokud vám nic takového nevypsal nebo vypsal chybu, nemáte instalované ovladače na Bluetooth. Pokračujte dále.
Pokud vám nic takového nevypsal nebo vypsal chybu, nemáte instalované ovladače na Bluetooth. Pokračujte dále.
2. Nainstalujeme ovladače Bluetooth, do terminálu zadáme:
````
```
sudo pacman -S bluez
sudo pacman -S bluez-utils
sudo pacman -S blueman
````
```
3. Znovu ověříme zda jsou už nainstalované:
``lsmod | grep btusb``
`lsmod | grep btusb`
4. Dále spustíme službu Bluetooth:
``sudo systemctl start bluetooth.service``
`sudo systemctl start bluetooth.service`
5. Pokud chcete aby se vám služba spouštěla automaticky tak ji povolíme:
``sudo systemctl enable bluetooth.service``
`sudo systemctl enable bluetooth.service`
6. Restartujeme MacBook
7. V nastavení systému nebo v nástrojové lište podle toho jaké máte nainstalované prostředí spárujeme vaše Bluetooth zařízení.
Návod nezaručuje stoprocentní funkčnost, ale vždy pomohl.
Vše co děláte, děláte na vlastní nebezpečí. V případě problému nikdo neručí za vzniklé škody a nelze po něm vymáhat náhradu.

View File

@ -1,6 +1,7 @@
# Česká a Slovenská komunita EndeavourOS
# Česká komunita EndeavourOS
## Základní informace
- Najdeš zde novinky ze světa EndeavourOS.
- Překlady Wiki EndeavourOS.
- Návody EndeavourOS.
@ -8,6 +9,6 @@
- Brzy bude mít Česká Komunita EndeavourOS vlastní doménu, zatím nás najdeš [zde](https://lukaskanka.cz/EndeavourOS-Web/index.html).
## Další informace k projektu
- Projekt je vytvořen sesouhlasem tvůrců EndeavourOS.
- Použité materiály jsou použité se sohlasem EndeavourOS z oficiální Wiki EndeavourOS.
- Projekt je vytvořen se souhlasem tvůrců EndeavourOS.
- Použité materiály jsou použité se souhlasem EndeavourOS z oficiální Wiki EndeavourOS.