readme update

This commit is contained in:
Kankys 2024-04-20 20:53:40 +02:00
parent 837498a468
commit 4ca0f2f513

View File

@ -58,6 +58,18 @@ Discovery je naše znalostní báze, která vám pomůže dále nastavit systém
- Diskuzní skupina na [Discordu](https://discord.gg/9YA8A2xf) a [Telegramu](https://t.me/eoscz).
- Také nás najdeš na webu [endeavouros.cz](https://endeavouros.cz/index.html)
## Podpora projektu
👉 Pokud mě chceš podpořit nebo se podílet na obsahu tohoto webu, budu rád, když mi napíšeš.
👉 Taky můžeš tento projekt podpořit pár Satoshi:
![Satoshi](https://lukaskanka.cz/index/about/img/sat.jpeg)
👉 Nebo přes paypal:
![PayPal](https://lukaskanka.cz/index/about/img/qrcode-paypal.png)
Všechny prostředky budou použity na provoz tohoto webu.
## Další informace k projektu
- Projekt je vytvořen se souhlasem tvůrců EndeavourOS.