This commit is contained in:
Kankys 2024-04-16 21:40:41 +02:00
parent f82b2f8713
commit 36fb5e9254
2 changed files with 3 additions and 3 deletions

View File

@ -6,7 +6,7 @@
- Překlady Wiki EndeavourOS.
- Návody EndeavourOS.
- Diskuzní skupina na [Discordu](https://discord.gg/9YA8A2xf) a [Telegramu](https://t.me/eoscz).
- Brzy bude mít Česká Komunita EndeavourOS vlastní doménu, zatím nás najdeš [zde](https://lukaskanka.cz/EndeavourOS-Web/index.html).
- Také nás najdeš na webu [endeavouros.cz](https://endeavouros.cz/index.html)
## Další informace k projektu

View File

@ -10,7 +10,7 @@ S plánem přeměnit Endeavour na EndeavourOS jsme záměrně cestovali jinou ce
Abychom zabránili tomu, že se projekt stane neřiditelným, rozhodli jsme se v rané fázi vývoje poskytnout základní systém, který je blízký Arch Linuxu. To je důvod, proč se zaměřujeme na uživatele Linuxu se střední úrovní znalostí, kteří rádi ovládají systém, který vyžaduje praktické přizpůsobení od samého začátku, s pomocí naší hlavní výjimečné funkce: naší živé a přátelské komunity.
První vydání a snímek původního webu:
První vydání a snímek původního webu EndeavourOS:
![První vydání](https://i0.wp.com/endeavouros.com/wp-content/uploads/2019/07/endeavouros-preview.png?resize=768%2C259&ssl=1)
@ -24,7 +24,7 @@ Oznámení EndeavourOS ARM:
Po spuštění online instalačního programu se člen komunity Pudge ozval, aby EndeavourOS fungoval na zařízení ARM. Původně to měl být článek pro časopis Discovery, který již není vydáván, ale oslovili jsme Pudge, aby z něj udělal oficiální komunitní vydání.
Snímek druhé verze našeho webu:
Snímek druhé verze webu EndeavourOS:
![druhá verze webu](https://i0.wp.com/endeavouros.com/wp-content/uploads/2021/04/EndeavourOS-website-2.png?w=585&ssl=1)